2D Animatie

Een 2D explainer animatie

Teamwork

Geproduceerd in samenwerking met Bestwerk

Gezondheid en Gedrag

Zorg en welzijn zijn in Nederland aan enorme veranderingen onderhevig. Door veranderingen in technologie, gezondheidzorg, het maatschappelijk klimaat en de verwachtingen van de consument. Dit vraagt om een nieuwe aanpak. Deventer loopt hierin in Nederland voorop als pilot stad voor een nieuwe aanpak: Gezondheid en Gedrag. Om deze aanpak kort uit te leggen aan betrokkenen in dit proces, bijvoorbeeld hulpverleners, huisartsen en overheidsinstanties, vroeg de projectgroep Gezondheid en Gedrag aan Bestwerk hier een animatie over te maken. En Bestwerk vroeg ons hierbij aan tafel om deze productie samen uit te voeren.

Bestwerk verzorgde samen met de klant het script en de illustraties. Wij verzorgden de voice over, animatie en eindmontage.


WieBestwerkWat2D Animatie, Voice OverJaar2018Contactstudioz.nl