Selfie versus Portretfoto

Vergelijkend onderzoek met fotografie

Leerlingen onderzoeken tijdens deze workshop hoe ze zichzelf zien en hoe anderen hen zien. Iedere leerling leert tegelijkertijd hoe ze een goede selfie en een goede portretfoto kunnen maken. Ze leren vervolgens hoe ze foto’s kunnen combineren in een digitaal ontwerp. Tijdens de beschouwing aan het eind van de les gaan we klassikaal in gesprek over perspectief, zelfbeeld en het verschil tussen de selfie en het portret. 

Uit de kunstgeschiedenis zijn mooie voorbeelden te vinden van het verschil tussen een zelfportret en een portret dat door iemand anders gemaakt is. Van Gogh bijvoorbeeld schilderde zichzelf én werd geportretteerd door Gauguin. Wat zeggen de verschillen hiertussen over je zelfbeeld ten opzichte van het beeld dat iemand anders van je heeft? Dat gaan we in deze workshop onderzoeken.

Aan de hand van een online lesbrief schrijft iedere leerling voorafgaand aan de workshop een kort stukje tekst  over wat hij of zij bijzonder vindt aan zichzelf èn aan een klasgenoot. Tijdens de workshop zijn deze teksten leidend bij het maken van de twee foto’s die iedere leerling maakt: een selfie en een portretfoto van de beschreven klasgenoot.  Elke leerling combineert vervolgens de twee foto’s waar hij of zij op staat – met de geschreven teksten – in een grafisch ontwerp. Tijdens de beschouwing aan het eind van de les vergelijken we klassikaal de foto’s. Selfie versus portretfoto: kijk met je eigen ogen en door de ogen van een ander naar jezelf!

Fotograferen

Met iPads

Samenwerken

In tweetallen elkaar fotograferen en ontwerpen

Design

De twee foto's samenvoegen in een grafisch ontwerp

Mail of bel om een workshop te plannen. We leveren ook maatwerk projecten!

Deze gelden voor al ons educatie aanbod. Klik om te downloaden als PDF

Workshop Selfie versus Portretfoto

Leerlingen onderzoeken tijdens deze workshop hoe ze zichzelf zien en hoe anderen hen zien. Iedere leerling leert tegelijkertijd hoe ze een goede selfie en een goede portretfoto kunnen maken. Ze leren vervolgens hoe ze foto’s kunnen combineren in een digitaal ontwerp. Tijdens de beschouwing aan het eind van de les gaan we klassikaal in gesprek over perspectief, zelfbeeld en het verschil tussen de selfie en het portret.


WiePO groep 5 t/m 8Hoeveelmaximaal 35 leerlingenWatWorkshop fotografie en ontwerpenTijd90 minutenPrijsZie prijs overzichtLinkTerug naar workshop overzichtContactstudioz.nl